Biologisch vleesveebedrijf

Van Os

 

Onze biologische boerderij bevindt zich op het landgoed Moersbergen in Doorn, aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug, op de overgang naar het Kromme Rijngebied.

Wij hebben een vleesveebedrijf met Limousinkoeien, het vlees van onze koeien verkopen we rechtstreeks aan consumenten.

Wij zijn:

 

Nico, Nelie en Maurits van Os

Pittesteeg 8

3941 PV Doorn

0343-412280

06-16845005 (Nelie)

06-15151095 (Nico)

email nico.vanos@online.nl

www.vanos-biologischlimousinvlees.nl

IBAN: NL30 TRIO 0212 1856 40)

 

Onze Limousinkoeien leven in een natuurlijke kudde.

Eén stier, de koeien en hun kalveren bij elkaar als één grote familie.

De kalveren blijven vanaf hun geboorte ongeveer 8 maanden bij de koe.

Daarna komen ze in een aparte groep voor stieren of vaarzen.

In de zomer worden de dieren op kruidenrijk grasland gehouden, in de winter verblijven ze in de potstal of de hellingstal.

Het weiland wordt niet met kunstmest bemest, maar voornamelijk met de mest uit de potstal.

Deze mest is erg goed voor de bodemvruchtbaarheid, maar ook voor het bodemleven.

Het grasland en de maïs wordt niet bespoten tegen onkruid. Door machinaal te wieden wordt het onkruid op het maïsland in toom gehouden.

We gebruiken geen preventieve medicijnen, de dieren worden alleen behandeld als ze ziek zijn, wat zelden voorkomt.

Zowel de koeien als de stieren behouden hun horens, hierdoor is er een duidelijke rangorde binnen de kudde.

Het voer bestaat uit kuilgras, hooi en maïs, dit verbouwen we zelf op de boerderij. Daarnaast krijgen ze een kleine hoeveelheid biologisch geteeld krachtvoer.